woensdag 18 februari 2009

Leren schrijven - herbezinning

In het tijdschrift Onze Taal van februari/maart 2009 staat een goed en leuk artikel van Joop van der Horst over het handschriftonderwijs.
Daarin betoogt hij, zelf een verstokte met-de-hand-schrijver (met vulpen zelfs) dat het handschriftonderwijs op de basisschool eigenlijk een achterhaalde bezigheid is.
Het is duidelijk dat in het leven van de huidige en toekomstige jongere (en die wordt vanzelf oudere) het handgeschreven papiertje een ondergeschikte rol speelt en blijft spelen. Eigenlijk is school nog de enige plaats waar je gedwongen wordt om met de hand te schrijven. Ondertussen klaagt iedereen steen en been over het onleesbare handschrift van de huidige generatie.

Van der Horst heeft daarvoor een hele goede verklaring. Twee zelfs. In de eerste plaats ontvangen kinderen nauwelijks handgeschreven brieven, kaarten of wat dan ook. M.a.w.: ze ontberen (goede) voorbeelden.
In de tweede plaats oefenen ze veel minder omdat de noodzaak van schrijven met de hand buiten school niet meer nodig is. De mobiele telefoon en de computer zijn prachtige communicatiemiddelen die door middel van toetsenborden te bedienen zijn.

Hij reageert in dit artikel op een stemming die op de via het tijdschrift en website onder de lezers van Onze Taal gehouden is en daar bleek een grote meerderheid te zijn voor het handhaven van het handschriftonderwijs en legt het teruglopen van de handschriften op het bordje van de school. Bovengenoemde argumenten laten duidelijk zien, dat de school er niets aan kan doen en dat de samenleving moet inzien dat het handschriftonderwijs ten dode is opgeschreven. Hoe spijtig ook.

Het is natuurlijk wel de doodsteek voor de grafologie en de grafoloog. Want wat zegt een handschrift nog als je het je niet eigen hebt gemaakt?

Mijn eigen handschrift is in de loop der jaren ook achteruit gehold. Ik had een heel mooi handschrift dat goed leesbaar was. Dat houd ik nu nog een woord of 6 vast en daarna ga ik onnoemelijk krabbelen, hoe goed ik ook mijn best doe.

Als liefhebber van paleografie en fervent lezer van oude protocollen met prachtige en vaak heel moeilijk leesbare handschriften, schaar ik me onder fans van handschriften. Desondanks kan ik zijn betoog alleen maar onderschrijven.

Met een digitale handtekening wel te verstaan.

;-)

3 opmerkingen:

Unknown zei

Ik las gisteren in de Quest over het meisje Genie, dat opgesloten had gezeten en daardoor de taal nog wel kon leren, maar niet meer zoals het hoort. Ze had het essentiële deel van 1-5 jaar gemist. Dan schijnt het niet meer goed te komen.

Zou dat ook zo werken met schrijven, vraag ik me nu af? Als je typt zie je de letters wel, en ken je ook het alfabet, maar kun je het dan uiteindelijk nog wel goed omzetten naar een handschrift?

Luud de Brouwer zei

Het schrijven met de hand is niet iets wat je van nature kunt. De de fijne motoriek moet daarvoor ontwikkeld zijn en je moet oefenen. Ik denk dat je op latere leeftijd nog steeds kunt leren schrijven. Er zijn vast ex-analfabeten die dat kunnen en hebben geleerd op latere leeftijd.

depauw zei

mijn vrouw heeft net als ik deziekte van multiple sclerose, en haar hand schrift is erg slrcht gewordem. is hier iets aan te doen en zo ja wat dan wel.
graag invormatie.

R.de.Pauw@kpnplanet.nl