maandag 13 april 2009

Winkler Prins encyclopedie - zesde druk

Schreef ik eerder over de Kleine geschiedenis van Nederland, dit keer over één van de pronkstukken in mijn boekenkast: de Winkler Prins encyclopedie zesde druk. Een boekwerk vernoemd naar de eerste hoofdredacteur.

Mijn ouders zijn op 15 augustus 1947 in ondertrouw gegaan. Ze wisten natuurlijk al langer dat dat er aan zat te komen. Ik vermoed dat het aanstaande huwelijk er de oorzaak van was dat mijn vader de Winkler Prins aanschafte. Ik bezit ook nog de prospectus waarin een volledige verantwoording staat van de samenstellers, de rubrieksredacteuren en de medewerkers.

In juni 1947 ontving mijn vader het eerste deel van de nieuwe Winkler Prins encyclopedie. Hij schreef netjes aan de binnenkant van de harde kaft wanneer hij de delen ontving. Deel 2 kwam in februari 1948, deel 3 in oktober 1948 etc. Het 18de en laatste deel kwam in juli 1954. Daarna volgde nog de index en het supplement in 1955. Toen nam hij niet de moeite de maand er in te zetten.

Een encyclopedie was een serie boeken voor het leven. Ze hebben altijd prominent in onze huiskamer gestaan. De wijsheid straalde ervan af. Negentien kloeke delen op een rijtje. Ik geloof niet dat ik er in mijn leven meer dan 10 keer in heb gekeken op zoek naar informatie. Wel in gebladerd! Mijn vader had er een aantal dingen in gelegd waarvan hij vond dat ze goed bewaard moesten blijven zoals afbeeldingen op kurk gedrukt.
Hij was bijna zijn hele leven werkzaam in de drukkerijwereld en wist ons te vertellen dat die afbeeldingen heel zeldzaam waren en kostbaar. Dat zal best... ik laat ze lekker in de boeken zitten!

Geen opmerkingen: