woensdag 15 juli 2009

#9 Schrijf een posting over jouw visie op Web 2.0

De komst van de tools die we nu web 2.0 noemen zijn in mijn ogen geweldige instrumenten voor archiefdiensten.
Als archief kun je nu in potentie iedereen betrekken bij het beter toegankelijk maken van je informatie. Bovendien kun je alles online beschikbaar stellen, en de onderzoeker met dat materiaal van alles laten doen, gebruiken in online publicaties, als bewijsmateriaal de bronnen direct linken. Het biedt echt heel veel mogelijkheden die we nu nog niet allemaal kunnen overzien.

Ik wil er in ieder geval naar streven om de komende jaren die techniek in te zetten om de informatie bij het Regionaal Archief Tilburg beter te laten gebruiken. Door op allerlei gebied de bezoeker/onderzoeker te faciliteren. Daarvoor moeten we projecten opzetten die mensen aan ons bindt, tenminste voor de duur van het project en waardoor de informatie beter toegankelijk wordt via de website.

Veel werk, veel ontdekken, veel samenwerken. Hard nodig!

1 opmerking:

23 Dingen zei

En vooral leuk om te doen, denk ik! Net als de bibliotheken zijn de archieven veel bezochte instellingen. Misschien hebben jullie zelfs ook wel te kampen met een vergrijzend publiek dat nog niet helemaal webminded is. En ligt bij jullie de uitdaging ook om een jonger publiek naar het archief te trekken, zowel digitaal als fysiek naar het gebouw. Tim had er ook een interessante post over geschreven.
Right on!