donderdag 2 juni 2016

Opgespeld protest - buttons tegen wapens en het leger

Het antimilitarisme in Nederland is ontstaan in de 19de eeuw, waarschijnlijk als uitvloeisel van de dienstplicht. Weigeren om in dienst te gaan was aanvankelijk alleen toegestaan vanuit religieuze motieven, dus als je godsdienst het verbood. Vanuit het socialisme ontstond verzet tegen dienstplicht en leger omdat het leger een instrument was van de kapitalistische staat om arbeiders onder de knoet te houden.


Uiteindelijk ontstond er na de Tweede Wereldoorlog opnieuw verzet tegen de wapenwedloop die het kapitalistische Westen en het Communistische Oosten over zichzelf afriepen. De enorme investeringen die de wapenindustrie stevig in het zadel hielpen waren op enig moment een belangrijke motor van de economie. Was zoveel wapentuig echt nodig of vulden de productie ervan de zakken van een paar producenten en hun handlangers? Wat mij betreft geldt nog steeds het laatste.

De Vietnamoorlog en de gruweldaden die daar onderdeel van uitmaakten deden het verzet tegen oorlog en leger verder toenemen. Wat rechtvaardigde zulke enorme offers? Waren politieke standpunten en tegenstellingen zo belangrijk dat vele tienduizenden daarvoor moesten sterven? Wie had er belang bij die oorlogen en het verspreiden van wapens?


Het leger als instrument van machthebbers om hun eigen denkbeelden te laten verdedigen, de eigen bevolking of die van andere landen te onderdrukken of inzetten om verzet in eigen land gewelddadig de kop in te drukken, het kwam allemaal voor. De weerstand tegen het leger kreeg meer aanhangers dan voorheen.


Oorlogen waren verschrikkelijk en moesten tot elke prijs voorkomen worden. Een enorm arsenaal aan wapens helpt daar niet bij. De militaire bondgenootschappen kregen ook heel veel kritiek. In ons land was dat de NAVO/NATO die beschouwd werd als instrument van de Amerikaanse buitenlandse politiek.


Vrede op aarde. Dat wilden we graag.Eerdere blogposts in deze serie "Opgespeld protest":
1 - (Aktie)buttons tegen/voor van alles
2 - buttons tegen apartheid
3 - buttons voor dierenwelzijn en gezond voedsel
4 - buttons voor de vrede
5 - buttons voor fietsen
6 - buttons voor verzetsbewegingen
7 - buttons tegen atoomenergie
8 - buttons tegen atoomwapens

Geen opmerkingen: