maandag 8 maart 2010

Krachtbron - 200 jaar vrouwen in Tilburg

Vrouwengeschiedenis in Tilburg. Onontgonnen terrein. Dat is een treurige constatering, maar het begin is gemaakt! Sandra Franken en Berna Trommelen, op verzoek van de gemeenteraad van Tilburg en onder de vlag van Feniks, zetten door en gaven dit boek uit. Het boek is geplaatst in het kader van de viering van 200 jaar stadsrechten voor Tilburg in 2009.

In het boek een compacte samenvatting van de rol van vrouwen in de Tilburgse geschiedenis en de emancipatiegolven die achtereenvolgens de rechten van vrouwen heel dicht in de buurt van die van mannen hebben gebracht.
Naast deze geschiedenissen staan interviews met een aantal vrouwen die in Tilburg een rol hebben gespeeld in met name de 2de feministische golf in de jaren '70. Er is aandacht voor de kracht van vrouwen, werken, geloof en zorg, burgerschap en zeggenschap, lijf en lust en leren en expressie.

Het is een leesbaar compact boekje, leuk en interessant om te lezen. Voor een deel heb ik de vrouwenbeweging in actie gezien tijdens mijn eigen studentenleven, maar ik heb er nooit actief deel van uitgemaakt. Ik draag de beweging wel een warm hart toe en ben voorstander van de erkenning van vrouwen als medevormers van de lokale geschiedenis.

Het initiatief om verder onderzoek te gaan doen een een digitaal vrouwenarchief tot stand te brengen ondersteun ik dan ook van harte.

Geen opmerkingen: