zondag 13 februari 2011

Revolutie

De afgelopen weken heb ik met toenemende belangstelling gekeken naar wat zich in Egypte afspeelde. Volksbewegingen die tot resultaat leiden, dat heeft me altijd sterk aangesproken. Bovendien is de term revolutie de afgelopen decennia nogal aan inflatie onderhevig geweest. Wij spreken in het westen al snel over revoluties als het om relatief onschuldige dingen gaat, zoals de Digitale Revolutie. Maar in Egypte was daar geen sprake van. Daar ging (en gaat) het echt om iets. Daar gingen mensen zover dat ze hun eigen leven op het spel zetten. Omdat ze geen genoegen meer namen met de gang van zaken.

Een andere aspect wat me interesseerde was de impact van de moderne communicatiemiddelen en hun rol in het geheel. De prachtige foto die deze blogpost kleur geeft laat daar een mooi voorbeeld van zien. Overheden die hun bevolking er onder willen houden grijpen nu bijna standaard naar het afsluiten van de toegang tot internet (vooral Facebook) en mobiele telefoonnetwerken. Zo deden ze dat in Algerije onmiddelijk nadat duidelijk werd dat de bevolking daar zich liet inspireren door de gebeurtenissen in Egypte. Zo zijn de social media ook in de Arabische wereld een factor van belang geworden.
Maar techniek of niet: uiteindelijk zijn het mensen die veranderingen teweeg brengen.

Om echt dingen te veranderen moet je soms stoppen met praten en overgaan tot actie.

Tenslotte een prachtig foto-overzicht van de afgelopen dagen in Egypte. Indrukwekkende fotografie waar de emoties soms van het scherm spatten.
http://www.boston.com/bigpicture/2011/02/egypt_the_wait.html


Geen opmerkingen: