dinsdag 6 november 2007

Alberto Moravia - Hij en Ik

Dit is een apart boek. Het verhaal over een man en de invloed die zijn penis heeft op zijn leven, zijn keuzes, zijn gedrag.

Hij is er van overtuigd dat zijn penis zo'n invloed op zijn keuzes heeft, dat hij daardoor niet toekomt aan grootse daden. In zijn geval het regisseren van een film. Hij beperkt zijn talent noodgedwongen tot het redigeren en fijnslijpen van scenario's. Zijn filosofie draait om gesublimeerd zijn en ongesublimeerd zijn (theorie van Sigmund Freud) en hij deelt de wereld dienovereenkomstig in.
Zijn ongesublimeerdheid uit zich in zijn onvermogen zijn penis te controleren en daardoor is hij niet in staat om belangrijk werk te doen, te scheppen!

Het boek is in 1972 geschreven en ademt de sfeer van die tijd die bevreemdend werkt als je je daarvan niet bewust bent. Op mij, die het jaartal van uitgave aanvankelijk niet kende, maakte het een gedateerde indruk, maar aangezien ik in die periode bewust heb geleefd, was het wel herkenbaar. Nu echter totaal achterhaald: de tegenstelling tussen bourgeoisie en revolutionairen.

Dit is wel een boek dat ik aanbeveel. Het geeft mannen op een bijzondere manier inzicht in hun manier van denken, waar het de vrouw en de sexualiteit betreft... ;-)

Geen opmerkingen: