Curriculum vitae

PERSONALIA:
familienaam: De Brouwer
voornamen: Ludovicus Francesco Petrus Maria
geboortedatum en -plaats: 13 december 1958 te Tilburg
burgerlijke staat: gehuwd (2 kinderen)

OPLEIDING:
St. Odulphuslyceum te Tilburg
HAVO-diploma juni 1976

St. Odulphuslyceum te Tilburg
Atheneum A-diploma juni 1978

Nieuwe Lerarenopleiding te Tilburg
2e graad geschiedenis en aardrijkskunde
diploma december 1984

Rijksarchiefschool te 's-Gravenhage
Middelbaar archiefambtenaar
diploma december 1988

WERKERVARING:
maart 1986 - augustus 1987
Universiteitsbibliotheek te Utrecht - katalogiseren via de computer in het kader van vervangende dienstplicht

September 1987 - oktober 1988
Rijksarchief Utrecht - in het kader van de opleiding aan de Rijksarchiefschool

Juni 1989 - december 1991
Gemeentearchief Tilburg - medewerker externe dienstverlening en inventarisatie

Januari 1992 - juni 1997
Gemeentearchief Tilburg - medewerker dienstverlening en automatisering

juli 1997 - oktober 1999
Gemeentearchief Tilburg - medewerker beheer en automatisering

oktober 1999 - juni 2000
Gemeentearchief Tilburg - Webmaster / medewerker automatisering

juni 2000 - december 2003
Regionaal Historisch Centrum Tilburg - Webmaster / documentmanager

januari 2004 - december 2005
Regionaal Archief Tilburg, Nederlands Textielmuseum Tilburg, Stadsmuseum Tilburg - Webmaster / documentmanager

2006
Regionaal Archief Tilburg, Nederlands Textielmuseum Tilburg, Stadsmuseum Tilburg - Webmaster

januari 2007 - februari 2009
Audax Textielmuseum Tilburg, Regionaal Archief Tilburg, Stadsmuseum Tilburg - Informatiemanager

maart 2009 - maart 2013
Regionaal Archief Tilburg - Hoofd Archief

maart 2013 - heden
Regionaal Archief Tilburg - Projectleider

OVERIGE AKTIVITEITEN:
Redactielid van De Brabantse Leeuw, tijdschrift voor genealogie
vanaf maart 1995 - december 2003

Lid van het Schrijversteam van de Heemkundekring 't Schoor te Udenhout
vanaf augustus 1995 - heden

Secretaris van de Stichting Adriaen Snoerman Fonds
vanaf januari 2002

Werkzaam voor Om den BroDe
vanaf maart 2002 - 2006

Verzorgde samen met Christian van der Ven in 2007, 2008, 2009 en 2010 een gastcollege op de Reinwardt Academie over e-cultuur en Archief 2.0

Presentaties over Archief 2.0, participatie, Archiefwiki en andere onderwerpen voor diverse groepen.
De meeste presentaties staan op Slideshare

Bestuurslid Gebruikersvereniging Pictura.
2009 - 2013.

Lid van de commissie Naamgeving (voorheen Straatnamencommissie) van de gemeente Tilburg.
februari 2016 - heden.

PUBLIKATIES:
Diverse artikelen in de LANCIER (voorheen: archiefbulletin) van het Regionaal Archief Tilburg. Van 2006-2008 was ik eindredacteur van de Lancier;

Inventaris van de archieven van de kommissarissen van de kwartieren Utrecht 1813-1816 en Amersfoort 1813-1815.
Deel 71 van de inventarissenreeks van het Rijksarchief Utrecht;

Stamreeks De Brouwer, in: Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant, jrg. 5 (1990), nr. 3, pp. 145-150;

Van akkergebied tot stadswijk: de verstedelijking van de Heuvelse Akkers, in:Tilburg, tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur, jrg. 9 (1991), nr. 2, pp. 32-40 (samen met drs. J. van Hest);

De muziekindustrie in Tilburg, in: Tilburg, tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur, jrg. 9 (1991), nr. 4, pp. 92-102;

De Willem II-straat, voorheen Komediestraat (1870-1992); stedebouwkundige, kunsthistorische en sociale ontwikkeling, in: Tilburg, tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur, jrg. 10 (1992), nr. 4, pp. 56-69 (samen met drs. J. van Hest);

75 jaar bouwen in Udenhout 1919-1994, (Udenhout, Woningbouwvereninging St. Lambertus, 1994) (in samenwerking met Joost van der Loo);

"De aenclevendie sieckte"; de pest in Tilburg voor 1630, in: Tilburg, tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur, jrg. 13 (1995), nr. 1, pp. 3-13;

Een Afrikaanse veldwachter in het begin van de vorige eeuw; Johannes Pauli en zijn nageslacht, in: De Brabantse Leeuw, tijdschrift voor genealogie, jrg. 45 (1996), nr. 3, pp. 129-136;

Over d'n Unent; 200 jaar zelfstandige gemeente Udenhout (Udenhout, 1996)
(ik heb hieraan meegewerkt als lid van het schrijversteam van de Heemkundekring 't Schoor)

Content over de inhoud? De website van het Gemeentearchief Tilburg, in: Archievenblad, jrg. 102 (1998), nr. 4 (mei), pp. 9-12.

De Brouwer uit Moergestel (genealogie van het geslacht De Brouwer vanaf ca. 1480), in: De Brabantse Leeuw, tijdschrift voor genealogie, jrg. 47 (1998), nr. 1, pp. 1-12, nr. 2, 95-103, nr. 3, 162-174 en jrg. 48 (1999), nr. 1, pp. 26-38, nr. 2 pp. 88-93.

"We zitten op goud, maar we eten hout". Genealogische gegevens als handelswaar, in: Archievenblad, jrg. 104 (2000), nr. 1 (maart), p. 17.

Erfenisperikelen ten tijde van pest, in: De Brabantse Leeuw, tijdschrift voor genealogie, jrg. 49 (2000), nr. 2, pp. 74-83.

Van opzicht naar beeldscherm. Keuzes bij het digitaliseren van een fotocollectie, in: Archievenblad, jrg. 104 (2000), nr. 4 (juni), pp. 20-21.

Tilburg in de koloniën, de koloniën in Tilburg. De relatie van de gebroeders Bles met Indië en Surname, in: Tilburg, tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur, jrg. 19 (2001), nr. 1, pp.??

Over de school. 44 opstellen over onderwijs in Udenhout en Biezenmortel, (Udenhout, 2001)
(ik heb hieraan meegewerkt als lid van het schrijversteam van de Heemcentrum 't Schoor)

Wedding: trouwen is een gok!. Weddenschappen met een huwelijk als inzet, in: De Brabantse Leeuw, tijdschrift voor genealogie, jrg. 50 (2001), nr. 2, pp. 89-96.

Over d'n Boerenstand. een eeuw boerenleven in Udenhout en Biezenmortel, (Udenhout, 2002)
(ik heb hieraan meegewerkt als lid van het schrijversteam van de Heemcentrum 't Schoor)

ISIS: een acrhiefdienst zonder muren, in: Archievenblad, jrg. 107 (2003), nr. 2 (maart), pp. 12-13. (aan dit artikel heb ik meegewerkt als co-auteur)

Over de Unentse kerk. de St. Lambertuskerk van Udenhout, Waterstaatskerk, monument, (Udenhout, 2003)
(ik heb hieraan meegewerkt als lid van het schrijversteam van de Heemcentrum 't Schoor)

De pastorie aan de Kreitenmolenstraat, in: Sprokkels (Udenhout, 2004), pp. 38-40
Vogelenzang, een moordwijk, in: Sprokkels 2 (Udenhout, 2005), pp. 8-15

Over de Unentse parochie. Geschiedenis van de Udenhoutse Sint-Lambertusparochie (Udenhout, 2006)
(ik heb hieraan meegewerkt als lid van het schrijversteam van de Heemcentrum 't Schoor)

Over heerom en tante zuster. Overzicht van alle priesters, broeders, fraters en zuster uit Udenhout en Biezenmortel (Udenhout, 2006)
(ik heb hieraan meegewerkt als lid van het schrijversteam van de Heemcentrum 't Schoor)

De Tongerlose hoeven in Udenhout, in: Sprokkels 3 (Udenhout, 2006), pp. 10-21

De gemeint op het Winkel, in: Sprokkels 4 (Udenhout, 2007), pp. 13-20

Udenhout in de cijnsboeken van Tongerlo, in: De Kleine Meijerij, jrg. 58 (2007), afl. 1, pp. 23-31

Over een 'sterk staaltje...'. 50 jaar Jos van den Bersselaar Constructie B.V. 1957-2007 (Udenhout, 2007)
(ik heb hieraan meegewerkt als lid van het schrijversteam van de Heemcentrum 't Schoor)

Unentse Smeejerije. Smederijen in Udenhout. Herinneringen aan de smeden van Udenhout en Biezenmortel (Udenhout, 2007)
(ik heb hieraan meegewerkt als lid van het schrijversteam van de Heemcentrum 't Schoor)

Vitaal en relevant: archivarissen en Archief 2.0, in: Archievenblad, jrg. 112 (2008), nr. 1 (februari), pp. 36-37. (aan dit artikel werkte ook Christian van der Ven mee)

De Udenhoutse schuurkerk bestond al in 1678. Aanvullingen "Over de Unentse parochie", in: Sprokkels 5 (Udenhout, 2008), pp. 59-63

350 jaar Zandkantse molen in Udenhout, in: De Kleine Meijerij, jrg. 60 (2009), afl. 1, pp.

De Archiefwiki: het blijft sappelen, column in: Archievenblad, jrg. 113 (2009), nr. 2 (maart), p. 29

Sporen van militairen in Udenhout tijdens de Belgische Opstand (1830-1839), in: Sprokkels 6 (Udenhout, 2009), pp. 3-16

Beter een goede buur dan een verre vriend, column in: Archievenblad, jrg. 113 (2009), nr. 5 (juni), p. 29

Over d'n Oven. De geschiedenis van de leemwinning en de steenfabricage in Udenhout en Biezenmortel (Udenhout, 2009)
(ik heb hieraan meegewerkt als lid van het schrijversteam van de Heemcentrum 't Schoor)
  
Where is the knowledge we have lost in information? (T.S. Eliot), column in: Archievenblad, jrg. 113 (2009), nr. 8 (oktober), p. 29 

Hoge grijswaarde is de weg naar een nieuwe vitaliteit, column in: Archievenblad, jrg. 114 (2010), nr. 2 (februari), p. 32

Handtekeningen, tekens en kruisjes, in: Sprokkels 7 (Udenhout, 2010), pp. 62-66

Passief papier versus digitale interactie, column in: Archievenblad, jrg. 114 (2010), nr. 4 (mei), p.

Deel en Heers! Kennis delen 2.0, in: S@P jaarboek 10 (2010), pp. 298-305
(samen met Tom Cobbaert en Tim de Haan)

Niet voor niets gratis, column in: Archievenblad, jrg. 114 (2010), nr. 7 (september), p. 37

Slecht geregeld, column in: Archievenblad, jrg. 114 (2010), nr. 10 (december), p. 46

Lieve Vrouwe Broederschap van Den Bosch, in: Sprokkels 8 (Udenhout, 2011), pp. 48-59

Het goud van verborgen Verborgen Verleden, column in: Archievenblad, jrg. 115 (2011), nr. 3 (april), p. 25

Over 't Kasteel. 250 jaar kasteel De Strijdhoef Udenhout 1761-2011 (Udenhout, 2011)
(ik heb hieraan meegewerkt als lid van het schrijversteam van de Heemcentrum 't Schoor)

De ouderen hebben het verleden, column in: Archievenblad, jrg. 115 (2011), nr. 6 (juli), p. 35

Realtime online digitale dienstverlening, column in: Archievenblad, jrg. 115 (2011), nr. 9 (september), p. 27

Parate kennis, column in: Archievenblad, jrg. 116 (2012), nr. 3 (april), p. 27

Verbinden is belangrijker dan verwerven, column in: Archievenblad, jrg. 116 (2012), nr. 5 (juni), p. 33

Tilburg op de Kaart: een virtuele tocht door de tijd, in: Archievenblad, jrg. 116 (2012), nr. 7 (augustus), pp. 15-16

Nummer 13, column in: Archievenblad, jrg. 116 (2012), nr. 8 (oktober), p. 33.

Kleurenkaart van Udenhout en Biezenmortel, in: Sprokkels 10 (Udenhout, 2013), pp. 20-28

Veldnamen - deel 1 (sectie A), in: Sprokkels 11 (Udenhout, 2014), pp. 73-84
(ik heb hieraan meegewerkt als lid van de werkgroep Toponiemen van Heemcentrum 't Schoor)

Belgische vluchtelingen in Udenhout, in: Grenzeloos Tilburg 1914-1918. Een stad vol vluchtelingen (Tilburg, 2014), pp. 63-72

Veldnamen - deel 2 (sectie A), in: Sprokkels 12 (Udenhout, 2015), pp. 20-28
(ik heb hieraan meegewerkt als lid van de werkgroep Toponiemen van Heemcentrum 't Schoor)

De Eerste Wereldoorlog - deel 2, in: Sprokkels 12 (Udenhout, 2015), pp. 35-42
(Als mede-auteur)

Toponiemenbanken, in: Sprokkels 12 (Udenhout, 2015), pp. 57-62
(Samen met Frank Scheffers)

Metadata is not God, column in: Archievenblad, jrg. 120 (2016), nr. 1 (januari), p. 34

Zoenakten in Udenhout, in: Sprokkels 13 (Udenhout, 2016), pp. 38-43

Veldnamen - deel 3 (sectie B), in: Sprokkels 13 (Udenhout, 2016), pp. 67-74
(Samen met Frank Scheffers)

Robots in het achief, column in: Archievenblad, jrg. 120 (2016), nr. 5 (juni), p. 26-27

Computer says YES, column in: Schetsboek Digitale Onderzoeksomgeving en Dienstverlening. Van vraag naar experiment ('s-Gravenhage, 2016), pp. 92-95

Over 't Odenhout. Beschrijvingen van de ontginning en van de hoeven van Udenhout en Biezenmortel in de late middeleeuwen en wat daarvan zichtbaar is in de 21ste eeuw (Udenhout, 2017), pp. 366 pagina's
(Als lid van het Schrijversteam van Heemcentrum 't Schoor)

De Spaanse griep in Udenhout, in: Sprokkels 15 (Udenhout, 2018), pp. 11-17

Veldnamen - deel 4 (sectie C), in: Sprokkels 15 (Udenhout, 2018), pp. 75-81
(Samen met Frank Scheffers)

Veldnamen - deel 5 (sectie D), in: Sprokkels 16 (Udenhout, 2019), pp. 71-78
(Samen met Frank Scheffers)